Gfrp Staven voor houtreparatie

Om constructieve verbindingen te maken, voor het pennen en versterken van houten (en betonnen) elementen. Typische toepassingen zijn het aanbrengen van versterkingen en/of verbindingen in balken, gordingen, kapbenen, spantbenen, kapspanten, spanelementen, dorpels, drempels,

Gfrp staven    Gfrp staven

kolommen, raamzagen en andere houtconstructies. Het kan specifiek gebruikt worden voor balkkop restauraties of het maken van houtprotheses (en kan natuurlijk ook in beton verankerd worden)

Ervas 100 gfrp glasvezel wapeningsstaven kunnen gebruikt worden met epoxy lijmen om de staaf aan het element te verbinden of de elementen onderling aan elkaar.

Ervas 100 gfrp staven voor houtreparatie
Ervas 100 gfrp staven zijn glasvezel wapeningsstaven voor de bouw.

  • Ze zijn volledig inert, niet corrosief, niet geleidend en wegen slechts één vierde van een stalen staaf.
  • Zij sluiten qua karakteristieken nauwer aan bij hout dan staal voor wat betreft elasticiteitsmodulus, uitzetting en krimping.

Eigenschappen
De glasvezel wapeningstaven worden gemaakt uit een bundel opgespannen glasvezels (type e) die geïmpregneerd worden in een vinyl ester hars. De staven hebben een spiraalvormig wikkeling en zijn ingezand om de hechting met de epoxy, het hout of de beton te verbeteren.

Afschuiving van de aanhechting (tussen staaf en epoxy)
Voor technische details en download daarvan kunt u kijken bij Technische gegevens Ervas Lijmwapening.

Toepassing in het geval van balkkop restauraties
Schoor de balk om kantelen, afschuiven of instorten te voorkomen.
De balkkop vrijmaken van het omringend metselwerk: een ruimte van minimaal 25 cm rond de balkkop dient te worden vrijgemaakt.
Indien nodig, de balk tot op zijn oorspronkelijk (of de gewenste) hoogte brengen.
Verwijder het volledig aangetaste en verzwakte hout. Alle hout binnen de 10 cm van de verbinding moet vrij zijn van verrotting. Indien nodig het volledig aangetaste balkeinde wegzagen. De toestand van het aangrenzende hout moet gecontroleerd worden met enkele proefboringen.
Breng de Ervas 100 gfrp staven tot de gewenste lengte. Zie verwerking en plaatsing hieronder. Hou de staven tot ze gebruikt worden droog, zuiver en vrij van oliën van handen of gereedschap. Indien nodig het oppervlak van de staaf zuiver maken met acetone.
Boren van 3 gaten met een doorsnede van 25 mm van 30 cm (in de langsrichting) in de houten balk. Vermijden gaten te boren binnen 4 cm van oppervlaktescheuren. Positie van de gaten bespreken met de projectingenieur.
Alle stof uit de geboorde gaten blazen en ze opvullen met een goedgekeurde epoxy hars.
De staven Ervas 100 gfrp zijn nodig om een goede mechanische verbinding tussen de prothese en de resterende balk te verzekeren.
Indien nodig om esthetische redenen, kan men een verloren bekisting in dezelfde houtsoort als de originele balk op de juiste plaats aanbrengen. In andere gevallen de bekisting zo aanbrengen dat deze na het werk weer verwijderd kan worden.
Het hout moet droog zijn en tijdens de verwerking een lage vochtigheidsgraad hebben. Bescherm de werkzone tegen vochtigheid zodat de epoxy goed kan uitharden.
Vullen van de bekisting met een traaghardende krimpvrije epoxymortel.
Na uitharding van de epoxymortel wordt de gladde bekisting verwijderd. Het hout kan dan behandeld, geprofileerd en gekleurd worden in functie van het originele balkhout. De verloren bekisting blijft natuurlijk op zijn plaats.
Na 7 dagen kunnen de schoren verwijderd worden en de balk opnieuw belast.

Verwerking en plaatsing
Het wordt aangeraden werkhandschoenen te dragen bij het verwerken en plaatsen van glasvezel wapeningsstaven. Deze kunnen op lengte gebracht worden met een slijpschijf. Het dragen van een stofmasker en een veiligheidsbril zijn aangeraden.

Rapporten ter inzage verkrijgbaar
De opgegeven waarden zijn indicatief en worden verstrekt zonder garantie. Ervas international bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze gegevens.

Voor technische details en download daarvan kunt u kijken bij Technische gegevens Ervas Lijmwapening.