Quick Scan

Ervas kan voor u een Quick Scan van de vloerelementen uitvoeren. We baseren de quickscan op een standaard protocol ontwikkeld door het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. 


Kwaaitaal Quick Scan    Kwaaitaal Quick Scan
Het is belangrijk een vloer grondig te inspecteren. Soms nemen we boormonsters om de juiste conclusies te trekken.

De eerste stap van de Quick Scan is een visuele inspectie. Hierbij wordt de onderkant van de vloer gecontroleerd op roestplekken, scheuren, afbrokkelingen en andere tekenen, die wijzen op door chloride veroorzaakte wapeningsschade.

Tijdens de tweede stap worden de risico’s in kaart gebracht op basis van de constateringen uit de visuele inspectie, vochtigheidsgraad en temperatuur in de kruipruimte, en soms ook op basis van boormonsters. Soms is dat nodig om het chloridengehalte in het laboratorium kan worden bepaald. 

Tot slot worden de resultaten samengevoegd in een overzichtelijke rapportage. Hierin vindt u de geconstateerde schade, de risico’s, een hersteladvies en een kostenoverzicht.

Als het noodzakelijk blijkt om uw vloer te ondersteunen, kunt u kiezen voor het Ervas Vloer Support-systeem. Dit is een door ons ontwikkeld systeem dat zich in de praktijk bewezen heeft. Kijk bij 'oplossingen' voor meer informatie over het Vloer Support Systeem. 

Voor het direct invullen van een formulier voor opdracht tot het uitvoeren van een inspectie klikt u hier.