Het (zelf) herkennen

Door in de kruipruimte onder de vloer te kijken, kunt u vaak zelf vaststellen of u een Kwaaitaal of een Manta vloer heeft. De vloeren kunt u herkennen aan de onderstaande eigenschappen. Mocht u een dergelijke vloer aantreffen, is het verstandig om Ervas een Quickscan te laten uitvoeren.

Kwaaitaal vloeren:

  • Bij de opkanten zijn de elementen veelal dichtgezet met een PS-kopschot, met de naam van de fabrikant Kwaaitaal Vormbeton B.V. in reliëf zichtbaar.
  • De betonelementen zijn in de prefab betonvorm te herkennen aan hun gewelfde onderkant. Het zijn schaalelementen. Deze kenmerkende vorm is vaak in het kruipluik al te zien.
  • De elementen zijn 500 mm breed en 180 mm hoog.


schadeanalyse

Hierboven is een dwarsdoorsnede van een Kwaaitaal vloer afgebeeld.


Manta vloeren:

  • De Mantavloer is een zogenaamde ribcassettevloer en bestaat per element uit 2 betonbalken (ribben) met een dunne vloerplaat ertussen aan de bovenzijde.
  • De ribben zitten aan de onderzijde. De elementbreedte is 1200 mm.
  • De plaat is 55 mm dik en gespannen tussen de ribben.
  • Het kruipluik zit in de plaat.


schadeanalyse

De bovenstaande dwarsdoorsnede van een Manta vloer kan u helpen een risicovloer te herkennen.