Instortgevaar metselwerk kopgevels

In de afgelopen jaren zijn er verschillende metselwerk kopgevels van naoorlogse hoogbouwcomplexen ingestort o.a. door veelal het corroderen en ontbreken van voldoende spouwankers in het gevelmetselwerk. Het ministerie van VROM heeft in 2007 de gemeentes dan

    Instorgevaar gevelInstortgevaar metselwerk kopgevels

ook geadviseerd om binnen hun gemeente te inventariseren om hoeveel flats het gaat en de eigenaren bewust te maken wat de risico’s zijn van deze kopgevels. Uit het rapport "constructieve veiligheid gevels" van VROM uit 2009 blijkt dat gemeentes nog onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de veiligheid van naoorlogse hoogbouwcomplexen met gevelmetselwerk. Vanuit de woningwet is de eigenaar van deze flats primair verantwoordelijk en daarom is het ook van grootst belang dat u weet hoe het met uw gevel gesteld is. Er zijn nog vele duizenden flats uit de periode 1945-1980 die in de risicovolle categorie horen, die nog niet zijn onderzocht naar gebreken.

Hoe herkent u een risicogevel?
Wanneer u wilt weten of uw gebouw tot de risico groep behoort kunt u nalopen of de volgende vragen van toepassing zijn op uw gebouw. Belangrijk is dat de gevels die georiënteerd zijn op het zuidwesten een hogere waterbelasting hebben en daarom vaak in de slechtste staat verkeren. Bij een visuele inspectie is het belangrijk om uit te gaan van de zuidwest gevel.

  • Flatgebouwen gebouwd in de periode 1945-1985, hoger dan 4 á 5 bouwlagen én
  • Die kopgevels hebben met doorgaand metselwerk (zonder zichtbare betonnen opvangconstructie)
  • Het ontbreken van verticale en horizontale dilataties
  • Scheuren en vervormingen in het metselwerk
  • Slecht uitgespoeld/verweerd voegwerk

       

Spouwankers
Spouwankers zijn een belangrijk onderdeel om de stabiliteit en sterkte van een spouwmuur te waarborgen. Wanneer er te weinig spouwankers zijn toegepast en/of deze in de loop der jaren zijn gaan corroderen is het risico dat een gevel door windzuiging naar beneden komt groter.

Tussen 1965 – en 1985 was de eis voor spouwankers 1,67 spouwankers per m2. Tegenwoordig worden er wel 4 tot 6 (of zelfs meer) spouwankers per m2 toegepast. Het corroderen van de spouwankers wordt versneld wanneer een spouwmuur geheel is nageïsoleerd. Door gebrek aan ventilatie blijft de spouw langer vochtig, dit heeft een ongunstige werking op de kwaliteit van de ankers. Daarom is het ook van het grootste belang dat er gecontroleerd wordt op de staat van en het aantal spouwankers. Dit ter voorkoming van incidenten waarbij er gevelmetselwerk tijdens stevige wind/storm naar beneden kwam. In sommige gevallen metselwerk van wel een aantal verdiepingen hoog.

   
Meting hechtsterkte metselwerk                      Endoscopie spouwmuur

Bespaar tijd en geld met  "Ervas construct en engineering."
Ervas biedt een volledig pakket aan oplossingen,  risico inventarisatie, bouwtechnisch gevelonderzoek, berekeningen inclusief de uitvoering, waarbij alles in één hand wordt geregeld met eigen vakmensen.

Door jarenlange combinatie van praktijk en theorie hebben wij een specialisme opgebouwd.

Meer weten bel de Ervas specialisten 035-6833888