Ervas herstelt aanzicht gemeentelijk monument Airey woningen

Ervas herstelt betonnengevels gemeentelijk monument Airey woningen.
Airey-woningen zijn woningen gebouwd volgend een speciaal type systeem/montage bouw, uitgevonden door een britse ingineur en toegepast in bijna tienduizend wonigen in nederland na 1949. alleen al in amsterdam staan ruim 5000 woningen waarvan een groot deel portiekwoningen. Ervas heeft tot nu toe al 316 woningen hersteld samen met de nijs in opdracht van eigen haard/alliantie
Na oorlogs monument
 
 
De woningen zijn gemaakt met geprefabriceerde elementen zoals de stalen vloerliggers en de grintplaten bekleding van de gevel. Deze grintplaten zijn bevestigd op betonnen kolommen om de 0.6 meter.
 
 

Het herstelproces

De woningen maken deel uit van de na oorloge wederopbouw en zijn benoemd tot gemeente monument, waardoor ze weer terug worden gebracht naar de orginele staat.
 
De woningen worden door Ervas ontdaan van hun verflaag met behulp van speciale technieken. Ook worden de grintplaten met de hand hersteld en indien nodig nagemaakt, om het oude monumentale karakter te herstellen.
 
Ook herstelt Ervas de constructieve onderdelen van de gevel, zo zijn er in veel van de betonnen kolommen betonschades aangetroffen wat de draagkracht ernstig aantast. De kolommen zijn op plaatsen vakundig hersteld en verstevigd door lijmwapening.
 
 

Herstelstappen

 
Om het oorspronkelijk karakter van de gevels (betonnen grintplaten)  terug te krijgen moesten alle verflagen verwijderd worden.
Ervas heeft hiervoor een eigen techniek ontwikkeld waarmee, zonder schade aan de ondergrond en het milleu, onderliggende lagen verwijderd kunnen worden.
Er wordt een biologische weekmaker aangebracht op de gevel. De gevel wordt daarna afgedekt met plastic voor een aantal dagen zodat de verf losweekt. De verf wordt verlogens onder lage druk met kokend heet water los gestoomd van de grintplaten.
 
 
 
 
 
 
 

Herstellen gecarboneerde kolommen.

 
Na het stoomcleanen van de gevels en de door de aanemer verwijderde kozijnen en binnen bekleding, kan begonnen worden aan het herstel .
 
Tijdens het verwijderen van de kozijnen is gebleken dat de betonkolommen beschadigd waren door een langdurig carbonatieproces en verkeerd genomen beslissingen in het verleden. Doordat de kolommen dusdanig beschadigd waren dat ze onder een knikmoment konden bezwijken is er voor gekozen om de kolommen te herstellen door te verstijven.
 
Samen met onze constructieve partner is er toen voor gekozen om de betonnen kolommen ter plaatse van het kozijn te voorzien van lijmwapening aan twee zijdes. Met deze oplossing kon het monumentale Airey systeem behouden blijven en hoefde er geen nieuwe stalen of betonnen kolommen te komen.
 
 
Voordat de lijmwapening kon worden aangebracht werd eerst het beton vakkundig hersteld 
 
 
 
 
Aanbrengen van uitwendige wapening door middel van opgelijmde koolstof strips 
 

Herstellen van de grintplaten

Nadat de verf is verwijderd en alle schades tevoorschijn kwamen kon begonnen worden aan het herstel van:
  • Kapotte of slechte platen
  • Slechte voegen
  • Gaten gemaakt tbv ventilatieroosters
De gaten van de ventilatieroosters worden door Ervas zorgvuldig en door vakmensen gerepareerd, zodat er na het opdrogen van het cement een geheel onstaat dat bijna niet te onderscheiden is van het orgineel. Tevens worden de voegen opnieuw gevoegd met bijpassende kleur.
 
 
De platen die opnieuw gemaakt moesten worden omdat deze te erg beschadigd waren, worden in onze werkplaats met de hand nieuw gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van een op maat gemaakte mal en een speciaal uitgezocht mengsel van grint en beton.
 
Tijdens het uithardingsproces wordt een behandeling toegepast om de toplaag van de plaat te weken waardoor er na het stralen een bijna identieke tegel ontstaat. 
 
Voor de platen die onherstelbaar beschadigd waren, werden nieuwe platen gestort, met exact hetzelde uiterlijk als de bestaande platen.
Hierbij werd vooruit onderzoek gedaan naar de kleur van cement en kleur en samenstelling van het destijds gebruikte grint.  
 
 

Beschermen voor de toekomst

De gevels van de Airey woningen zijn gemaakt van grintplaten, een nadeel van dit type gevelpaneel is dat door veel regen het cement tussen de platen kan wegspoelen. Door het wegspoelen van het cement onstaat er een ruwe oppervlakte waar vuil zich dan gemakkelijk kan ophopen. Na een aantal jaar zullen de grintplaten er erg vervuild uitgaan zien.
 
Door te kiezen voor een speciale behandeling ( hydrofoberen ) van de platen en niet voor een nieuwe verflaag  kunnen de Airey woningen hun oorspronkelijke uitsraling behouden zonder dat de grintplaten snel achteruit gaan door vervuiling.
 
Resultaat na de gevelherstel werkzaamheden
Uiteindelijk na verwijdering van oude verflagen, vakundig herstellen van de grintplaten en bescherming voor de toekomst, hebben de gevels van Airey portiek woningen weer een uitstraling gekregen zoals die oorspokelijk bedoeld waren.