Betonschade aan de fundering: hoe is herstel mogelijk in bewoonde staat?

Onlangs werden wij door een woningcorporatie GroenWest uit Woerden ingeschakeld om een alternatieve manier te onderzoeken voor het herstellen van betonschade aan de fundering van monumentale woningen. De eerder voorgestelde aanpak was kostbaar, complex en zou veel overlast veroorzaken voor de bewoners. Na onderzoek pasten we onze methode eerst toe op twee proefwoningen. Inmiddels is de schade aan alle woningen hersteld. Hieronder vertel ik u graag hoe we het aanpakten.

De betreffende woningen staan aan het Dr. Schaepmanplantsoen in Mijdrecht. In 2013 was uit onderzoek ten behoeve van de renovatie van de woningen gebleken dat er betonschade was aan de funderingen. De woningcorporatie gaf absoluut de voorkeur aan renovatie boven nieuwbouw, vanwege de benodigde vergunningen bij nieuwbouw in het dijk- en waterwingebied en de monumentenstatus van de woningen.

Is er ook een andere manier?
De woningcorporatie schakelde een constructiebureau in om met een voorstel te komen. De voorgestelde aanpak betrof echter een ingewikkelde herstelconstructie met behulp van opspankabels. De woningcorporatie wilde van ons graag weten of er ook een andere manier was om de betonschade te herstellen.

Werken in bewoonde staat
Om de mogelijkheden te onderzoeken startten we met onderzoek naar de betonconstructie. Hoe erg wat de aantasting en de schade? Vervolgens onderzochten we de bodem op schadelijke stoffen en bekeken we of het mogelijk zou zijn werkruimte te creëren onder woningen. De kruipruimte was namelijk te klein, we zouden ruimte moeten maken voor de werkzaamheden.

We deden vervolgens een praktisch alternatief voorstel om de betonschade te herstellen. Minder kostbaar en de woningen konden gewoon bewoond blijven. Na overleg met alle betrokken partijen en de vergunningaanvraag mochten van start met twee proefwoningen.

Praktische herstelmethode
Om het balkenraster zichtbaar te maken groeven we met behulp van een zuigtechniek eerst de beide woningen rondom uit. Zo werd de schade volledig zichtbaar. We reinigden vervolgens de funderingsbalken, namen de schade op en legden deze vast in een fotorapportage om de toe te passen herstelmethode goed met de woningcorporatie te kunnen bespreken.

We herstelden na overleg de betonschades aan de funderingsbalken en brachten een extra dekkingslaag aan. Na doorharding behandelden we de balken met een bitumemulsie. Ook deze werkzaamheden legden we met behulp van fotorapportages vast voor overleg en evaluatie met onze opdrachtgever.

Volgens planning opgeleverd
Het herstel van de betonschade aan de fundering van de twee proefwoningen verliep goed, de woningcorporatie gaf ons opdracht ook de andere woningen onder handen te nemen. Een project dat, om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, volgens een strakke planning moest worden uitgevoerd.

In samenwerking met alle andere betrokken partijen bij de renovatie van de woningen stippelden we de werkzaamheden uit en ik ben er trots te kunnen zeggen dat we het geheel volgens planning hebben uitgevoerd.

 

 

Bloemen en een nieuwe waslijn
Leuk detail: we moesten, vanwege het rondom uitgraven van de woningen, de betonnen palen van de waslijn van de bewoners tijdelijk verwijderen. De waslijnen hingen in veel gevallen al jaren buiten, ze waren oud en vies. Als kleine verrassing hebben we, na het terugplaatsen van de betonnen palen, nieuwe waslijnen voor de mensen opgehangen. En natuurlijk gingen we bij alle bewoners langs met bloemen om ze te bedanken voor hun begrip tijdens de werkzaamheden.

 

 

Richard Bolderman

Projectleider Ervas International
Bolderman@ervas.nl


View my profile

Vochtbeheersing | Betonrenovatie | Gevelherstel | Gevelonderzoek | Lijmwapening | Kwaaitaal