Ervas Oplossing voor onveilige vloer

Oplossing voor onveilige vloer in bestaande gebouwen.

Problemen van een vloer

Na de ingestorte vloer van een parkeergarage in Eindhoven, is er veel onduidelijk over de vraag of de gebruikte bollenvloer wel veilig zijn en of deze in anderen gebouwen tot dezelfde problemen kunnen leiden.

Advies bureau Hageman heeft direct na het ongeval in Eindhoven een onderzoek in gesteld en onderzocht wat de oorzaken zijn van het valen van de vloer. Daarna hebben zij samen met Binnenlandse zaken een stappen plan opgesteld, voor onderzoek aan gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd met een breedplaatvloer van geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen.)

Geconstateerde problemen

 • Niet opgeruwde prefab betonvloer waardoor een slechte hechting ontstaat tussen de in het werkgestorten betonvloer en de prefab onderplaat.
 • Gebruik van Zelfverdichtend beton waardoor de prefab onderplaat te glad en hard is.
 • Te weinig aanhechtingsoppervlakt door de gewichtsbesparende bollen.
 • Na een slechte hechting zal de onderplaat van de boven plaat losraken en is er geen monolith geheel meer waardoor al het gewicht komt te rusten op de prefab plaat.
 • Bij groten overspanningen zal de plaat bezwijken op de niet ondersteunde naden.

Rekenmodel ABT

Krachten verdeling tussen onder en bovenplaat.

Proefopstelling waarbij de plaatnaad van de prefab betonplaat bezwijkt onder druk van de betonvloer.

Wij als Ervas zijn betrokken bij de Uitvoerende deel van de Keten die ingang word gezet nadat er geconstateerd word dat het gaat om een bovengenoemde vloer.  Samen met onze constructieve partner zorgen wij voor een geheel advies.

Advies stappenplan.

 • Het te versterken oppervlak visueel beoordelen.
 • Uitvoeringsmogelijkheden
 • Aanwezigheid van scheuren.
 • Oneffenheden (plaatnaden liggen in de praktijk niet altijd vlak)
 • Obstakels (leidingwerk, ophangingen, installaties, doorvoeren, sparingen, etc.)
 • Bij belemmering wordt direct gekeken naar eventuele uitwijkmogelijkheden om dit vervolgens te vertalen naar de constructeur ter aanpassing van het ontwerp.
 • Door korte lijnen en een duidelijke vertaalslag tussen theorie en praktijk kunnen wij dit met een goede samenwerking tot een geheel maken.

 ? Bijzonder uitgevoerde projecten en oplossingen ?

1. Boren van anker door de bollen.

Boren van ankers in een ingericht kantoor.

 

2. Lijmwapening plakken op plaat naden onderzijde vloer met indien nodig bevonden hoeklijn ankers.

Lijmwapening aanbrengen boven bestaand klimaat plafond

Ook in de moelijke situaties lost Ervas het op.

 

 

Lijmwapening plakken parkeergarage in het zicht.