Quik scan brandschade betonvloeren

De opdrachtgever heeft Ervas verzocht een onderzoek te verrichten naar aanleiding van de brand waarbij de panden en opstallen  verloren zijn gegaan en waarbij alleen de begane grondvloer nog over is.  In een korte verslag geeft Ervas de  bevindingen weer van problemen welke bij de visuele inspectie geconstateerd,

Doel van het onderzoek is, aan de hand van een inspectie en het uitvoeren van onderzoek, de kwaliteit te bepalen van de betonnen door brand aangetasten vloeren en randen van eerder genoemd object. Het doel is om de voormalige bedrijfsunit weer geheel terug te bouwen op de bestaande betonnen fundering en gebruik te maken van de bestaande vloervelden. Waarbij het van groot belang is dat de vloeren hun oorspronkelijke gebruiksbelasting weer geheel kunnen opnemen en tevens dat de vloer voldoet aan NEN 2743 Oppervlak monolithisch afgewerkte betonvloeren.

Door de  ervaring die Ervas in de loop der jaren heeft opgebouw, kon een besparende methode worden geadviseerd, met behoud van de gehelen funderingen en vloervelden

Aan de hand van de verkregen resultaten en de inspectie kan worden aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn om een goed functioneren van deze betonconstructie en de afwerkingsystemen hiervan, in de toekomst te kunnen waarborgen. Constructie berekeningen betreffende de sterkte van de vloer worden door van Rossem raadgevende ingenieurs gemaakt.

De vloeren  van de gemelde bedrijfspanden, zijn in het werk gestorte vloervelden die aan het oppervlak monolithische zijn afgewerkt de betonvloeren zijn voorzien van een tweecomponenten epoxy  vloer-coatingsysteem voor de afwerking. De betonvloeren van de bedrijfsgedeeltes hebben een dubbel wapeningsnet zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde.  De vloeren zijn op het zand gestort en hebben geen kruipruimte. Ter plaatse van de kantoorunits zijn holle kanaalplaten gebruikt en een zand -cement dekvloer als afwerking.

Uit de opname zijn een aantal zaken naar voren gekomen.

Het op de vloer aangebrachte coatingsysteem is op alle vloervelden voor meer dan 50 % verdwenen en niet meer in tact. De afwerklaag zal hersteld moeten worden waarmee ook  de overige te herstellen betonschades  visueel aan het oog ontrokken worden.

Door het verwijderen van de staal- en metselwerkconstructie is op alle vloervelden mechanische schade ontstaan die, ook zijn de meeste opritten naar de vloeren toe beschadigd, en de randen langs de panden. Reparaties zijn op zich goed uitvoerbaar, met dien verstande dat bij de nieuw te bouwen bedrijfshallen een levens verwachting wordt gehanteerd van minimaal 25 jaar, is het van groot belang dat de reparatie  door gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd en niet een aannemer die gaten vult.

Bestaande dekvloeren in de  kantoren zijn eenvoudige zand-cement vloer met  kleine oppervlaktes en zijn  door diverse schades voordeliger geheel te slopen en bij de opbouw weer opnieuw te leggen.

Bij twee kantoren zijn de holle kanaalplaten gebroken en zullen vernieuwd moeten worden.

In de vloer nummer 9,  zijn in het middenveld diverse van de wapening afgesprongen schollen beton en rond de ontstane gaten in het beton zijn de drukwaarden minder door het loszitten van het beton.

De vloervelden nummer 1 en 2 hebben de laagste waarden en voldoen niet aan de eis van industrievloer met een kubus druksterkte van B15.  Indien de geschatte karakteristieke waarde 60% van de gemeten waarde is geldt: f'ck=0,60x0,85x30=15,5 N/mm2  De factor 0,85 is voor een rond proefstuk, is dus  in de buurt van en < B 15  en voldoet niet als bedrijfsvloer.

Wij adviseren de vloervelden nummers 1,2,en 9 te voorzien van een nieuwe bovenlaag,  beton van ca 6 tot 8 cm dikte, met een sterkte B 40.  Eerst de oude slechte bovenlaag verwijderen met een Hydrojet en daarna een betonlaag aanbrengen en monolithische afwerken. De bovenlaag mag absoluut niet door hakken of frezen verwijderd worden, omdat daarmee het resterende beton aan de onderzijde te veel wordt beschadigd en daarna geen waarde meer heeft. Voor het verwijderen van de bovenlaag van de betonvloer zal vooruit  gecontroleerd moeten worden of betonvloer nog ondersteuning heeft aan de ondergelegen grondslag anders dient deze vooruit te worden opgevuld.